Ke stažení   Ceník  
www.winduo.cz
 
Winduo®

Stěžejním produktem společnosti ČAPEK-WinDUO, s.r.o. je ekonomický software WinDUO®. Tento produkt úspěšně oslovuje uživatele již od roku 1995, po tom, co navázal na ekonomický software DUO, vyvíjený zakladatelem tradice Ing. Zdeňkem Čapkem od roku 1991. WinDUO je určeno nejen pro podnikatelské subjekty, ale i pro příspěvkové organizace, nevýdělečné organizace a finanční instituce. Pro občanská sdružení, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a církevní organizace je k dispozici WinDUO Benefit. WinDUO za dobu své existence oslovilo nejenom tisíce spokojených uživatelů komerčních licencí, ale také mimo zmíněné Benefit verze i desetitisíce nejmenších podnikatelů, kteří si své účetnictví mohou ve WinDUO vést zdarma. Jedinečný je i způsob licencování, kdy si pro potřeby firmy kupujete jedinou licenci a ne licenci na každý počítač jak je běžné. WinDUO je rozšířeno nejenom po celé ČR, ale prostřednictvím plně slovenské verze také na Slovensku. Společnost ČAPEK-WinDUO, s.r.o. poskytuje nejenom tento kvalitní produkt, ale také úplné zázemí k němu, počínaje kupříkladu vlastní klimatizovanou učebnou. WinDUO pracuje pod všemi verzemi operačního systému Windows s výjimkou 64bitových verzí. Existuje i Linuxový daemon, který umožňuje pracovat WinDUO v módu klient server s neobvyklým výkonem a komfortem i po internetových linkách.

Odběr informací o WinDUOpřihlásit se k odběru informací
odhlásit se od odběru informacíNa email: 


 


Odkazy
a spolupracující firmy:


Ekoškol

toplist

Aktuality

24.2.2017 | Informace k verzi 1.85 D vydané dne 24.2.2017


Byla zveřejněna další verze WinDUO, zohledňující připomínky a návrhy na vylepšení od uživatelů.

 • Úpravy v pokladně v prodejkách, paragonu a EET účtence

 • V KPC souboru do banky generovaném v hromadných příkazech v závazcích, byla rozšířena struktura o popisové pole AV obsahující informace o platbě (AV1 - název firmy, AV2 - číslo dokladu v závazcích, AV3 - popis)

 • Paragon v pokladně upraven tak, ať je možnost tisku na libovolné tiskárně, tedy i paragonových tiskárnách připojených přes USB. Je však nutné tiskárnu namapovat na LPT port, což provedete následovně:

  V nastavení tiskárny, kterou budete chtít používat pro tisk paragonu, v záložce „Sdílení“ nastavíte „Sdílet tuto tiskárnu“ a zapamatujete si, co máte nastaveno v poli „Název sdílené složky“. Tento název použijete v níže uvedeném příkaze místo slova „tiskarna“.

  Přes tlačítko „Start“ ve Windows spustíte prostřednictvím vyhledávacího pole příkaz cmd. Do příkazové řádky napíšete následující příkaz (nezapomeňte změnit slovo „tiskarna“ za skutečně použitý název sdílené složky):

  net use lpt2 \\127.0.0.1\tiskarna /persistent:yes

  V případě úspěchu uvidíte následující výsledek:

  Příkaz byl úspěšně dokončen.

  Nyní ve WinDUO, v položce hlavního menu „Nastavení“ položka „Nastavení tisku paragonu“ nastavte port „lpt2“ a volbu „Přímý tisk do portu“ ponechte nezvolenou. Upravte počet znaků na řádku a kódování diakritiky dle tiskárny a použitého papíru.

  Uvedený postup provedl namapování, které zůstává platné i po restartu počítače (parametr /persistent:yes), v případě, že provedené namapování potřebujete zrušit, provedete toto příkazem:

  net use lpt2 /delete


21.2.2017 | Informace k verzi 1.85 C vydané dne 21.2.2017


Byla zveřejněna další verze WinDUO, zohledňující připomínky a návrhy na vylepšení od uživatelů.

 • Bylo opraveno ukládání volby v nastavení EET „Zrychlený režim...“

 • V případě, že v pokladně není vyplněno datum zdanitelného plnění a provedete výběr ze skladu, je toto datum doplněno datumem dokladu.

 • Sestavy „Pokladní deník za období“ a „Pokladní deník - od data / do data“ rozšířeny o informaci, zda je doklad evidován v EET (znak # v posledním sloupci) a pokud se liší částka na dokladu a evidovaná v EET, je v tomto sloupci za znakem „#“ uveden znak „!“ (vykřičník). Obě uvedené sestavy byly rozšířeny o rekapitulaci DPH z EET a u skladových verzí i o rekapitulaci DPH ze souvisejících skladových pohybů.

 • Nulové částky nyní nejsou odesílány do EET (Nulová celková částka tržby i částky u jednotlivých sazeb DPH a kategorií EET).

 • V případě, že se liší celková částka na dokladu a celková částka tržby evidovaná v EET, je v pokladně v prvním sloupci podbarvena značka „EET“ červeně.

 • Při rušení pokladního dokladu je v případě, že byl doklad evidován k EET, odesláno storno do EET.


19.2.2017 | Informace k verzi 1.85 B vydané dne 19.2.2017


 • V pohledech pokladny přidána začátek identifikace, zda je doklad zaevidován do EET

 • V pohledech pokladny přidána na konec identifikace způsobu platby (hotovost, kartou)

 • Sestavy „Pokladní deník za období“ a „Pokladní deník - od data / do data“ rozšířeny o identifikaci platby (hotovost, karta) a součty za jednotlivé typy plateb

 • Upraveny sestavy prodejek, paragonu a EET účtenky v pokladně.

 • Vylepšen přenos informací o DPH při „OK a zaplať“ v pohledávkach do pokladny k EET

 • Přidán režim zrychleného tisku EET účtenky při „OK a zaplať“ v pohledávkách (povoluje se v nastavení EET)

 • U dotazovací aplikace Invenius přidán soubor logu pro ulehčení identifikace případných problémů. Log naleznete v %appdata%\invenius.log

 • Upraveno zpracování certifikátu, pokud je tento uložen v umístění, v jehož cestě se vyskytují znaky s diakritikou (např. C:\Danuška\certifikat.p12). Obecně však důrazně doporučujeme tyto znaky ve složkách zpracovávanými WinDUO nepoužívat.

 • V rozvaze neziskových organizací upraven vstup hospodářského výsledku do rozvahy


WinDUO® – GRATIS

je sharewarovou verzí programu pro vedení účetnictví a daňové evidence WinDUO®.

Umožní Vám vyzkoušet si po dobu půl roku (183 dní) ničím neomezené WinDUO® Plus včetně práce v síti (nejširší verzi programu). Pokud po uplynutí doby nepřesáhnete 1000 položek v účetním deníku, 200 položek ve vydaných fakturách a 100 skladových položek, je tato verze neomezená !!! Založením nového účetního roku pokračujete v počítání od nuly, můžete tedy zadat dalších 1000/200/100 položek.

Po zaregistrování se počty zvyšují o 50%.

Pro vedení daňové evidence jsou počty položek poloviční.


Prezentace ekonomického softwaru ZDARMA

(c) 2005-2014 WinDUO® - ČAPEK - WinDUO, s.r.o. Created by web-evolution