Ke stažení   Ceník  
www.winduo.cz
 
Winduo®

Stěžejním produktem společnosti ČAPEK-WinDUO, s.r.o. je ekonomický software WinDUO®. Tento produkt úspěšně oslovuje uživatele již od roku 1995, po tom, co navázal na ekonomický software DUO, vyvíjený zakladatelem tradice Ing. Zdeňkem Čapkem od roku 1991. WinDUO je určeno nejen pro podnikatelské subjekty, ale i pro příspěvkové organizace, nevýdělečné organizace a finanční instituce. Pro občanská sdružení, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a církevní organizace je k dispozici WinDUO Benefit. WinDUO za dobu své existence oslovilo nejenom tisíce spokojených uživatelů komerčních licencí, ale také mimo zmíněné Benefit verze i desetitisíce nejmenších podnikatelů, kteří si své účetnictví mohou ve WinDUO vést zdarma. Jedinečný je i způsob licencování, kdy si pro potřeby firmy kupujete jedinou licenci a ne licenci na každý počítač jak je běžné. WinDUO je rozšířeno nejenom po celé ČR, ale prostřednictvím plně slovenské verze také na Slovensku. Společnost ČAPEK-WinDUO, s.r.o. poskytuje nejenom tento kvalitní produkt, ale také úplné zázemí k němu, počínaje kupříkladu vlastní klimatizovanou učebnou. WinDUO pracuje pod všemi verzemi operačního systému Windows s výjimkou 64bitových verzí. Existuje i Linuxový daemon, který umožňuje pracovat WinDUO v módu klient server s neobvyklým výkonem a komfortem i po internetových linkách.

Odběr informací o WinDUOpřihlásit se k odběru informací
odhlásit se od odběru informacíNa email: 


 


Odkazy
a spolupracující firmy:


Ekoškol

toplist

Aktuality

2.12.2016 | !!! OZNÁMENÍ !!!


V průběhu dnešního dne bude telefonická linka nedostupná.

Se svými požadavky se můžete obrátit na e-mail agenda@winduo.cz nebo tel: 604 402 699.

Děkujeme za pochopení.


31.10.2016 | Informace k verzi 1.84 M vydané dne 31.10.2016


  • Přidán kód přenesení daňové povinnosti 21 (Poskytnutí služby elektronických komunikací) pro přiznání k DPH a kontrolní hlášení.
    V případě použití tohoto kódu si v číselníku daňového rozkontu vytvořte nové daňové kódy a v roletce zařazení vyberte kód 140 (odběratel, plný nárok), popřípadě 141 (dodavatel), nebo 142 (odběratel, krácený nárok)

  • Přidány formuláře roku 2016 rozvahy a výkazu zisků a ztrát pro nevýdělečné organizace
    Případné úpravy v účetním rozvrhu se neprovádějí automaticky, neplatné účty je nutno zakázat nebo zrušit a nové účty vytvořit a provést jejich přiřazení přes typ účtu.

  • Přidány překlady formulářů roku 2016 rozvahy a výkazu zisků a ztrát pro podnikatele do anglického a německého jazyka


29.8.2016 | Informace k verzi 1.84 L vydané dne 26.8.2016


  • Přidán výkaz zisků a ztrát pro podnikatele pro rok 2016

  • Přidán upravený formulář přiznání DPH platný od 29.7.2016


WinDUO® – GRATIS

je sharewarovou verzí programu pro vedení účetnictví a daňové evidence WinDUO®.

Umožní Vám vyzkoušet si po dobu půl roku (183 dní) ničím neomezené WinDUO® Plus včetně práce v síti (nejširší verzi programu). Pokud po uplynutí doby nepřesáhnete 1000 položek v účetním deníku, 200 položek ve vydaných fakturách a 100 skladových položek, je tato verze neomezená !!! Založením nového účetního roku pokračujete v počítání od nuly, můžete tedy zadat dalších 1000/200/100 položek.

Po zaregistrování se počty zvyšují o 50%.

Pro vedení daňové evidence jsou počty položek poloviční.


Prezentace ekonomického softwaru ZDARMA

(c) 2005-2014 WinDUO® - ČAPEK - WinDUO, s.r.o. Created by web-evolution